top of page

Autisme op de werkvloer: hoe werkgevers een inclusieve omgeving kunnen creëren

Bijgewerkt op: 10 mrt.

In de hedendaagse arbeidswereld krijgt autisme op de werkvloer steeds meer erkenning als een waardevolle neurodiverse eigenschap met aanzienlijk potentieel. Werkgevers wereldwijd beginnen het belang in te zien van het benutten van het unieke talent dat werknemers met autisme met zich meebrengen, en streven ernaar hun werkplekken inclusiever te maken. Echter, de vraag rijst: hoe kunnen werkgevers concreet zorgen voor een autismevriendelijke werkomgeving? Dit artikel biedt vijf waardevolle tips en handige trucs om een inclusieve werkomgeving te creëren.


Autisme op de werkvloer

Vijf waardevolle tips bij autisme op de werkvloer

1. Bewustzijn en training

Een inclusieve cultuur begint aan de top. Werkgevers moeten het belang van diversiteit en inclusie benadrukken en ervoor zorgen dat alle medewerkers, inclusief die met autisme, zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Het begint allemaal met bewustzijn. Werkgevers en medewerkers moeten begrijpen wat autisme is, welke kenmerken het heeft en hoe ze werknemers met autisme kunnen ondersteunen. Het organiseren van trainingssessies en workshops kan bijdragen aan dit bewustzijn en ervoor zorgen dat de werkomgeving begripvol en empathisch is.


2. Flexibiliteit in werkomstandigheden

Autisme kan gepaard gaan met specifieke behoeften en uitdagingen. Werkgevers kunnen flexibel zijn door aanpassingen te bieden, zoals flexibele werktijden, rustige werkplekken of de mogelijkheid om taken op een andere manier uit te voeren. Dit kan helpen om de productiviteit en het welzijn van werknemers met autisme te verbeteren.


3. Duidelijke communicatie

Duidelijke communicatie is essentieel. Vermijd dubbelzinnige taal en geef indien nodig schriftelijke instructies. Er kan ook overwogen worden visuele hulpmiddelen te gebruiken of regelmatige check ins in te plannen. Dit kan helpen om verwarring te voorkomen.


4. Redelijke aanpassingen

Het bieden van redelijke aanpassingen is van cruciaal belang. Werkgevers moeten openstaan voor aanpassingen op de werkplek, zoals aangepaste software of hulpmiddelen, om werknemers met autisme te helpen hun werk effectiever uit te voeren. Overweeg individuele aanpassingen in werktaken. Sommige mensen met autisme hebben bijvoorbeeld sterke analytische vaardigheden en gedijen in gestructureerde taken.


5. Mentorschap en ondersteuning

Bied mentorschap aan werknemers met autisme om hen te helpen bij de integratie in het team en de organisatie. Zorg voor een supportsysteem waarin collega's begripvol en ondersteunend zijn.


Autisme op de werkvloer: praktijkvoorbeeld

Onlangs kreeg ik het verhaal van een manager te horen die zich ernstig zorgen maakte over één van zijn werknemers. Na een inwerkperiode leek het een langere tijd goed te gaan. De werknemer deed het best goed. Maar na verloop van tijd vielen er steeds meer gaten. Deadlines werden niet gehaald, er werd vaker verzuimd en het werk stapelde zich steeds meer op. De irritatie bij hem en de rest van het team liep behoorlijk op. In de wandelgangen hoorde hij regelmatig gemopper. Toch zijn er een aantal onderdelen waar hij heel goed in is en waar hij erg om wordt gewaardeerd.


Als manager had hij besloten om de werkdruk drastisch te verlagen, hij had werkzaamheden geschrapt, maar het hielp niets. De problemen bleven desondanks aanslepen. Nu vroeg hij zich af hoelang hij deze werknemer nog wilde aanhouden. In een gesprek met de coördinator binnen het bedrijf, die zelf een zoon met autisme had, kwamen ze tot de conclusie: “Zou hij misschien autisme hebben?”. Eenmaal die piste ingeslagen gingen ze hierop verder. Maar wat nu, je kan toch niet zomaar zeggen: “Hé, heb je er wel eens aan gedacht dat je misschien autisme hebt?”. Zou het dan toch tijd worden om afscheid te nemen? Uiteindelijk lieten ze hun werknemer niet vallen, omdat ze geloofde in zijn kwaliteiten. Ze besloten hiermee aan de slag te gaan. Er werd informatie verschaft bij personen met kennis over autisme. Volgende adviezen werden meegegeven:


1. Zorg dat je weet wat autisme is

Meer begrip over autisme geeft rust. Voor jou en je collega met autisme. Goed kunnen omgaan met elkaar vraagt wederkerigheid. Contact hebben kun je niet alleen, dat doe je samen. Als jij weet dat het voor iemand met autisme moeilijk is om oogcontact te hebben tijdens het praten dan veroordeel je hem niet als ongeïnteresseerd. Als je weet dat het moeilijk voor ze is om sociale signalen op te pakken, dan kun je daarop inspelen. Door wat extra uitleg op feiten te geven of te relativeren naar de rest van het team. Als iemand de hele dag in een stilteruimte gaat zitten met een koptelefoon op en daar de hele dag stilletjes werkt, wordt hij al snel als asociaal bestempeld. Terwijl als een kind een rustige plek in de  klas krijgt zodat hij beter kan leren, het hoog wordt gewaardeerd. Denk eerst even na. Probeer je in te lezen en in te leven in wat autisme is en zie de mens erachter. Bedenk dat als jij in zijn schoenen stond, wat jij graag zou willen hoe mensen met je om zouden gaan. Autisme heeft mooie kwaliteiten en ook kwetsbaarheden. Ga vanuit de kennis over autisme het hebben over concreet gedrag. Dat heeft iedereen en is niet stigmatiserend.

 

2. Heb aandacht voor de stressgevoeligheid

Het hebben van stress kan voor mensen met autisme totaal andere oorzaken hebben dan voor iemand zonder autisme. Denk aan overprikkeling door een onrustige werkplek. In tijden waarin flexplekken gewoon zijn, is het vaak zoeken naar manieren om te overleven op zo’n prikkelrijke plaats. Het kan wel zo zijn dat het effectiever is of beter voor de bedrijfsresultaten, maar voor veel mensen met autisme (en trouwens ook voor veel mensen zonder autisme) is het een regelrechte ramp. Ik denk dat er goede mogelijkheden zijn. Door samen te zoeken naar oplossingen, die soms heel simpel kunnen zijn, help je enorm. Denk aan een koptelefoon, een thuiswerkdag, duidelijke afspraken met collega’s, regelmatig gebruik kunnen maken van stilteruimtes. Flexibel omgaan met flexplekken door toch een vaste plek te bieden, kan veel stress wegnemen. Maar oorzaken voor veel stress kunnen ook liggen in reorganisaties en veranderingen van groot tot heel klein. Sociale activiteiten als lunch, uitstappen, of dingen in de privésfeer zoals ziekte, etc. kunnen ook veel stress geven. Wat weer invloed heeft op het functioneren op het werk.

 

Toen de hele werkomgeving hiermee aan de slag ging, werd er opgemerkt dat de werknemer weer functioneerde op zijn best. De manager ging niet over tot ontslag, maar keek naar de persoon en wat die persoon nodig heeft. Met dit succesverhaal hoop ik de stigmatisering van labels zoals autisme tegen te gaan.


Conclusie

Het creëren van een autismevriendelijke werkplek is niet alleen een morele verplichting, maar het kan ook leiden tot een meer diverse en innovatieve organisatie. Werkgevers die autisme begrijpen en de juiste ondersteuning bieden, zullen profiteren van de unieke talenten en perspectieven van hun neurodiverse werknemers. Door bewustzijn, flexibiliteit en inclusiviteit te omarmen, kunnen werkplekken voor iedereen een betere plek worden.

Comments


bottom of page