top of page
Kind en auticoach aan het werk met houten blokken

Welkom bij 
AUThentiek

Gespecialiseerd in de begeleiding van personen

met een autismespectrumstoornis

Authentiek auticoaching logo achtergrond
Auticoach toont letter R aan een jongen met autisme

Over AUThentiek

AUThentiek is een coachingspraktijk die zich richt op de begeleiding van personen met een autismespectrumstoornis en hun omgeving. In eerste instantie kiezen we ervoor om het intakegesprek online te organiseren. Deze keuze werd gemaakt in functie van de veiligheid van u als cliënt. Veiligheid creëren is dan ook één van de basisprincipes binnen coaching. Je hoeft je dus niet te verplaatsen naar een vreemde plek, blijf gerust in je vertrouwde omgeving en dit gedurende het hele traject. Tijdens de intake brengen we je noden in kaart, zodat we een gericht plan van aanpak kunnen opstellen. We kiezen in onderling overleg of we de begeleidingen online verderzetten of we overschakelen naar thuisbegeleiding. Deze keuze is volledig afhankelijk van uw hulpvraag en eigen wensen en zal altijd samen bekeken worden. Hiermee zetten we volop in op het kwaliteit van leven dat u voor ogen hebt.

Missie

Het woord authentiek staat binnen de literatuur beschreven als betrouwbaar, geloofwaardig en echt. Drie waarden die we hoog in het vaandel dragen. Voornamelijk het woordje ‘echt’ benadruk ik graag. Wanneer we spreken over autisme laat ik dan ook woorden zoals beperking, stoornis en handicap achterwege. Dit om te benadrukken dat ondanks het autisme je ook gewoon een mens bent die opzoek is naar mogelijkheden en worstelt met uitdagingen. Ieder mens heeft bovendien zijn specifieke eigenschappen. Alleen omdat jij een combinatie van bepaalde eigenschappen hebt, wordt dit autisme genoemd. Deze combinatie van eigenschappen is niet beter of slechter. De ervaring is wel dat mensen met autisme vaak hun hele leven proberen deze combinatie van eigenschappen te camoufleren. De moeilijkheid ligt erin dat we leven in een wereld met overwegend mensen die beschikken over andere combinaties van eigenschappen. Onze missie is dan ook dat we samen met jou en je omgeving bekijken wat jou sterktes zijn en hoe je deze kan inzetten in de verschillende fases en rollen in je leven.

Een kinderhand die houten blokken vasthoudt
over ons
bottom of page