top of page
Authentiek auticoaching logo
Auticoach toont letter R aan een jongen met autisme

Werkwijze

Verbinding: Allereerst wordt er gewerkt rond een ‘vertrouwensband’.

Basisrust: De mogelijkheden en de uitdagingen in het dagelijks leven in kaart brengen en hier een evenwicht in zoeken. Het is belangrijk om zoveel mogelijk in te zetten op deze basisrust, dit om te kunnen leren, groeien en verder ontwikkelen.

Dubbelspoor: Het dubbelspoor betreft de samenhang tussen omgeving en jezelf. Door de omgeving duidelijker en concreter te maken, komt er meer rust. Daarnaast is het aanleren van vaardigheden belangrijk zodat je op allerlei domeinen kan groeien.

Auticoaching

Wanneer je de diagnose autismespectrumstoornis krijgt, kan de wereld even stil lijken te staan. Na een heel traject kom je plots thuis met een verslag waarin de diagnose 'autisme' staat vermeld. Voor zowel personen met autisme als de omgeving kan dit aanvoelen als: "Ik weet nu wel wat er aan de hand is, maar hoe moeten we hier nu concreet mee omgaan?"

 

Binnen auticoaching willen we je hierin graag op weg helpen. We kunnen je ondersteunen in het leren omgaan met de diagnose, het plannen en organiseren van het dagdagelijkse leven, structuur brengen in taken/activiteiten, het omgaan met emoties, het op zoek gaan naar een zinvolle dagbesteding, het in kaart brengen van de prikkelverwerking, en zo veel meer. Het doel om sterker in het leven te staan, zetten we hier centraal.

Een kinderhand die houten blokken vasthoudt
bottom of page