top of page

Stress bij autisme: begrijpen, herkennen en beheren

Autisme is een neurologische aandoening die zich manifesteert in verschillende vormen en gradaties. Eén gemeenschappelijk kenmerk van autisme is echter de gevoeligheid voor stress. Mensen met autisme ervaren vaak stress op een andere manier dan anderen en kunnen moeite hebben met het herkennen, begrijpen en beheren van deze stress. In dit artikel zullen we dieper ingaan op stress bij autisme en hoe men hiermee kan omgaan.


Stress bij autisme

Begrijpen van stress bij autisme

Stress is een normale reactie van het lichaam op bedreigende situaties of veranderingen. Bij mensen met autisme kan deze stressreactie echter anders verlopen. Hier zijn enkele voorbeelden van stress bij autisme:


1. Sensorische overprikkeling

Mensen met autisme kunnen overgevoelig zijn voor zintuiglijke prikkels, zoals fel licht, harde geluiden, sterke geuren en ruwe texturen. Deze zintuiglijke overprikkeling kan leiden tot stress en angst voor bepaalde prikkels.


2. Moeite met sociale situaties

Sociale interacties kunnen voor mensen met autisme stressvol zijn. Ze kunnen moeite hebben met het begrijpen van non-verbale signalen, het aangaan van oogcontact en het interpreteren van de emoties van anderen.


3. Behoefte aan routine

Veel mensen met autisme gedijen bij routine en voorspelbaarheid. Veranderingen in hun dagelijkse schema kunnen stress veroorzaken, zelfs als het om ogenschijnlijk kleine wijzigingen gaat.


Herkennen van stress bij autisme

Het herkennen van stress bij iemand met autisme kan soms lastig zijn, omdat de uitingen van stress variëren afhankelijk van de persoon. Enkele veelvoorkomende tekenen van stress bij mensen met autisme zijn onder andere:


  • Terugtrekking: Ze kunnen zich isoleren of proberen te ontsnappen aan stressvolle situaties.

  • Overstimulatie: Overprikkeling kan zich uiten in verhoogde angst, prikkelbaarheid en fysieke ongemakken.

  • Repetitief gedrag: Sommige mensen met autisme vertonen herhalend gedrag als een manier om met stress om te gaan.

  • Verminderde communicatie: Ze kunnen minder praten of communiceren dan normaal.


Omgaan met stress bij autisme

Het is van cruciaal belang om stress bij autisme serieus te nemen en effectieve strategieën te ontwikkelen om hiermee om te gaan. Hier zijn enkele suggesties:


1. Creëer een autisme-vriendelijke omgeving

Probeer zoveel mogelijk prikkels en stressoren te verminderen in de omgeving van de persoon met autisme. Dit kan onder andere betekenen dat je rekening houdt met verlichting, geluidsniveaus en de mogelijkheid biedt voor rustige ruimtes.


2. Gebruik visuele ondersteuning

Visuele hulpmiddelen zoals visuele schema's, planners en pictogrammen kunnen helpen bij het voorspelbaar maken van de dagelijkse routine. Dit kan de stress verminderen die veranderingen in routine met zich meebrengen.


3. Leer stresssignalen herkennen

Het is belangrijk om te leren hoe je de stresssignalen van de persoon met autisme kunt herkennen. Dit stelt je in staat om snel te reageren en te helpen bij het verminderen van de stress. Stressthermometers kunnen hier een belangrijk hulpmiddel bij zijn.


4. Moedig communicatie aan

Stimuleer open communicatie, zelfs als dit betekent dat de persoon met autisme non-verbaal of met ondersteunde communicatie spreekt. Het helpt hen om hun behoeften en zorgen te uiten.


5. Zoek professionele hulp

Autisme kan complex zijn, en professionele begeleiding kan van onschatbare waarde zijn. Een gespecialiseerde therapeut/coach kan helpen bij het ontwikkelen van copingstrategieën en het omgaan met stress.


Conclusie

Stress bij autisme is een complex en individueel ervaren fenomeen. Het is belangrijk om de unieke behoeften en uitdagingen van mensen met autisme te erkennen en te ondersteunen. Met begrip, geduld en de juiste hulpmiddelen kunnen mensen met autisme leren omgaan met stress en een kwalitatief goed leven leiden.

Comments


bottom of page